Renault Clio 1.8 16V Body Kit Maxi

Body Kit Maxi for Renault Clio 1.8 16V 

– Front Bumper MAXI – 200 €.
– 2 Front Fenders MAXI – 250 €.
– 2 Rear Fenders MAXI – 200 €.
– Rear Bumper MAXI – 200 €.

TOTAL : 850 Euro

clio maxi